Statuten

Algemene Informatie

Gegevens

Stichting Talent Ontwikkel Plaats – Arnhem
Oudenboschstraat 18
6843PD Arnhem

talentontwikkelplaats@gmail.com

Kvk: 66867843
RSIN: 856731900

Bestuur

Daan Tieman – voorzitter
Jasmijn Wolfers – penningmeester
Wieke de Keyzer – secretaris

Meer over het bestuur vind je hier.

Statuten

Stichting Talent Ontwikkel Plaats stelt zich ten doel mensen de mogelijkheid te bieden in de vrije tijd:

 • hun talent op het gebied van podiumkunsten (dans, theater, musical en muziektheater) verder te ontwikkelen binnen talent ontwikkel projecten en producties.
 • Kinderen en jongeren voor te bereiden, te scholen en te trainen tot een niveau dat aansluit op de podiumkunstvakopleidingen (MBO/HBO).
 • Te ontdekken of zij een carrière als professioneel kunstenaar ambieren.
 • Betaalbare programma’s aan te bieden die voor ieder talent toegankelijk en bereikbaar zijn.

Stichting Talent Ontwikkel Plaats stelt zich ten doel kunst- en cultuureducatie te ontwikkelen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

 • In de vorm van workshops en korte termijn projecten/trajecten.
 • In de vorm van (dans-, theater-, musical-  muziektheater- of multidisciplinaire) voorstellingen 

Stichting Talent Ontwikkel Plaats stelt zich ten doel podiumkunsteducatie en -voorstellingen bereikbaar te maken voor mensen die minder toegang hebben tot kunst- en cultuureducatie.  

Door sociaal artistieke projecten op te zetten in de wijken op participatieve basis, met professionele ondersteuning.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Door fondsen te werven t.b.v. talentontwikkeling en sociaal artistiek werk om de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor alle inkomensgroepen van de programma’s te borgen.
 • Samen te werken met het Jeugdfonds Cultuur, gemeente Arnhem (Gelrepas), Stichting Leergeld.
 • Door sponsoracties.
 • Door crowdfunding acties.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Cursistengelden (talent ontwikkel programma’s).
 • Verkoop van voorstellingen en workshops in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Subsidies en donaties.
 • Fondsenwerving, sponsor- en crowdfunding acties.

Het beleidsplan van Stichting T.O.P-Arhem is hier te downloaden.