Stichting Talent Ontwikkel Plaats

Stichting Talent Ontwikkel Plaats – Arnhem
Oudenboschstraat 18
6843PD Arnhem

info@talentontwikkelplaats-arnhem.nl

Kvk: 66867843
RSIN: 856731900

Bestuur

Daan Tieman – voorzitter

Jasmijn Wolfers – penningmeester

Wieke de Keyzer – secretaris

De bestuursfuncties van Stichting T.O.P-Arnhem zijn onbezoldigde functies.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van Elke Makowski.

Statuten

Stichting Talent Ontwikkel Plaats stelt zich ten doel mensen de mogelijkheid te bieden in de vrije tijd:

 • hun talent op het gebied van podiumkunsten (dans, theater, musical en muziektheater) verder te ontwikkelen binnen talent ontwikkel projecten en producties.
 • Kinderen en jongeren voor te bereiden, te scholen en te trainen tot een niveau dat aansluit op de podiumkunstvakopleidingen (MBO/HBO).
 • Te ontdekken of zij een carrière als professioneel kunstenaar ambieren.
 • Betaalbare programma’s aan te bieden die voor ieder talent toegankelijk en bereikbaar zijn.

Stichting Talent Ontwikkel Plaats stelt zich ten doel kunst- en cultuureducatie te ontwikkelen voor het basis- en voortgezet onderwijs:

 • In de vorm van workshops en korte termijn projecten/trajecten.
 • In de vorm van (dans-, theater-, musical-  muziektheater- of multidisciplinaire) voorstellingen

Stichting Talent Ontwikkel Plaats stelt zich ten doel podiumkunsteducatie en -voorstellingen bereikbaar te maken voor mensen die minder toegang hebben tot kunst- en cultuureducatie:

 • Door sociaal artistieke projecten op te zetten in de wijken op participatieve basis, met professionele ondersteuning.

De Stichting tracht haar doel te bereiken:

 • Door fondsen te werven t.b.v. talentontwikkeling en sociaal artistiek werk om de betaalbaarheid en bereikbaarheid voor alle inkomensgroepen van de programma’s te borgen.
 • Samen te werken met het Jeugdfonds Cultuur, gemeente Arnhem (Gelrepas), Stichting Leergeld.
 • Door sponsoracties.
 • Door crowdfunding acties.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • Cursistengelden (talent ontwikkel programma’s).
 • Verkoop van voorstellingen en workshops in het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Subsidies en donaties.
 • Fondsenwerving, sponsor- en crowdfunding acties.